Hygienické opatrenia / Jún 2021
.
1 – Vstup do predajne je možný, iba so správne nasadeným rúškom.
2 – Obslúžime vás po jednom, resp. ako jednu skupinu.
3 – Pred vstupom do predajne, prosím použite dezinfekčný prostriedok na ruky.
4 – Ak, príde viac zákazníkov naraz, buďte prosím trpezliví a dodržujte odstup.
5 – Budeme vás obsluhovať v rúškach a s odstupom.
.
.
Preberanie bicykla do servisu:
Prehliadku bicykla ponúkame bezplatne a v súlade s aktuálnymi hygienickými nariadeniami.
Prehliadky vykonávame za priazdnivého počasia vonku, pred predajňou.
Za vašej prítomnosti prejdeme celý bicykel a dohodneme patričné úkony.
.
Ďakujeme za kooperáciu v tejto, pre nás všetkých, nie ľahkej situácii!
.
#prevenciajezáklad #smevtomspolu #zvládnemeto #doržiavajmepravidlá
.